บริการงานบอดี้การ์ด นักสืบ โดยทีมงานมืออาชีพ ความปลอดภัยของท่าน คืองานของเรา
TH   EN

สถานที่ตั้ง : อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140สถานที่ตั้ง
อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140

เบอร์โทรศัพท์ : 082-443-5538, 081-457-7220เบอร์โทรศัพท์
082-443-5538, 081-457-7220

อีเมล : thailandbodyguard@gmail.comอีเมล
thailandbodyguard@gmail.com

ขอใบเสนอราคา

บริการบอดี้การ์ด

บริการบอดี้การ์ด

หากท่านคือบุคคลที่กำลังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงของสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางการเมือง, ผู้นำทางความคิด, นักการทูต, เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ, นักธุรกิจ, นักร้อง, นักแสดง ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีโอกาสและความเสี่ยงภัยสูงที่จะตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุร้ายจากผู้ที่ไม่พึงประสงค์ได้โดยง่ายกว่าบุคคลทั่วไป

ดังนั้น การวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยจึงถือเป็นเรื่องทึ่มีความสำคัญและมีความจำเป็นที่ขาดเสียมิได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการเดินทาง และยังเป็นการป้องปราม,ระงับยับยั้งภัยอันตรายอื่นๆ ที่อาจเกิดหรือมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

*****หมายเหตุ

- บริการอำนวยความสะดวกผ่านช่องทาง VIP Fast Track ที่สนามบิน
- บริการจัดหายานพาหนะสำหรับใช้ในขบวน รับ – ส่ง แขกวีไอพีทุกชนิด

บริการบอดี้การ์ด

บางส่วนของบุคคลระดับโลกที่เราเคยใหัการดูแลรักษาความปลอดภัย

Micheal James Owen,Jorden Belfort,Cho Kyu-hyun,Li Yi Feng,Yo Yo Hony Singh, Nitchakun Horawetchakun,Kang So-ra Bobby iKon,Chen Ken,GOT7,9×9, etc.


รูปแบบการให้บริการ

เพราะเรื่องของความปลอดภัยคือหัวใจของงาน “บอดึ้การ์ด” เราจึงเข้มงวดในมาตรฐานขั้นสูงสุดของกฏระเบียบอันว่าด้วยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เราพร้อมที่จะจัดส่งทีมผู้ชำนาญการลงสำรวจพื้นที่จริงล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างได้รับการปฎิบัติด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามขั้นตอน และสิ่งสำคัญอีกประหนึ่งคือการได้รับความร่วมมือจาก “ผู้ว่าจ้าง” โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา (เราจะเก็บรักษาเป็นความลับ) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมให้การวางแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง รัดกุมได้มากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์และจัดวางอัตรากำลังคนได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี้.

บริการบอดี้การ์ด

“ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักษาหน้าที่ด้วยชีวิต”

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจ้างบอดี้การ์ด
  • การแต่งกายของบอดี้การ์ด โดยปกติจะคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานที่และลักษณะของภารกิจเป็นหลัก
  • ยานพาหนะในการเดินทางผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดเตรียม หรือหากต้องการให้ทีมงานบอดี้การ์ดเป็นผู้จัดหามาเองก็ได้
  • ในการปฎิบัติงานหากมีความจำเป็นต้องพักค้างคืน “ผู้ว่าจ้าง” ต้องจัดหาที่พักที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการปฎิบัติภารกิจให้กับทีมบอดึ้การ์ด
  • เมื่อตกลงว่าจ้าง “ผู้ว่าจ้าง” ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า 60% ของราคาค่าจ้างทั้งหมดให้กับ “ผู้รับจ้าง
  • วัน เวลา สถานที่นัดหมาย ให้ถือเป็นเวลาเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการปฎิบัติงานตามข้อตกลง
  • เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อตกลงหากภารกิจยังคงไม่เสร็จสิ้น ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยทางเราจะคิดค่าบริการเพิ่มในอัตรา 500 บาท/คน/ชั่วโมง
  • ผู้ว่าจัาง” ตกลงชำระค่าจ้างในส่วนที่เหลือให้กับ “ผู้รับจ้าง” เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในวันดังกล่าว และให้คิดรวมค่าล่วงเวลาตลอดจนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามที่ได้ตกลงกันไว้ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน

“เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลรักษาความปลอดภัย กรุณายืนยันการว่าจ้างล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ”

“ความปลอดภัยของท่าน คืองานของเรา” พร้อมให้เราดูแลคุณหรือยัง?

ด้วยทีมงานบอดื้การ์ดมืออาชีพมากประสบการณ์ แล้วทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

ขอใบเสนอราคา

ไทยแลนด์ บอดี้การ์ด เซอร์วิส

Mr. Thapana Kasikornchonwat
ชื่อ : Mr. Thapana Kasikornchonwat
ตำแหน่ง : Manager
082-443-5538 | 081-457-7220 082-443-5538
081-457-7220
Line ID : thailandbodyguard Line ID : thailandbodyguard
thailandbodyguard@gmail.com thailandbodyguard@gmail.com

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2015 By ไทยแลนด์ บอดี้การ์ด เซอร์วิส. All Right Reserved.
Design by Showlnw.com
Top